Потърсете в сайта

Постоянни комисии мандат 2019 - 2023 г.

Дата на публикуване: 20.12.2019 15:00

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 1. Бюджет и финанси – 7 члена;

Председател:
Бонка  Атанасова  Карчева – Гичева

Членове:

 1. Иван Маринов Моллов
 2. Сребра Костова Атанасова
 3. Стоянка Кръстева Кръстева
 4. Стефка Пейкова Савова
 5. Димитър Атанасов Шивиков
 6. Цветелина Радева Раленекова


2 . Стопанска и инвестиционна дейност и разпореждане и управление на общинско имущество – 9 члена;Председател:
Сребра Костова Атанасова

Членове:
 
 1. Анастасия Димитрова Чолакова
 2. Андон Боянов Андонов
 3. Джемил Ахмед Караали
 4. Семко Ненов Семков
 5. Татяна Божкова Пелева
 6. Светлозар Аргиров Янков
 7. Тодор Ботев Стоянов
 8. Цветелина Радева Раленекова


3. Строителство, благоустройство, транспорт, съобщения, земеделие и гори – 9 члена
Председател:
Андон Боянов Андонов

Членове:

 1. Атанас Георгиев Дафов
 2. Бонка Атанасова Карчева
 3. Бочо Петров Бочев
 4. Джемил Ахмед Караали
 5. Мирослав Василев Типовски
 6. Манол Василев Манолов
 7. Пенчо Минков Чакръков
 8. Тошко Симеонов Стоев


4. Административни и правни въпроси – 7 члена;


Председател:
Тошко Симеонов Стоев

Членове:

 1. Атанас Георгиев Дафов
 2. Иван Добрев Шишков
 3. Иван Маринов Моллов
 4. Илияна Минчева Лалова
 5. Илиян Димитров Янев
 6. Манол Василев Манолов


5. Образование, култура, вероизповедания и наименования – 9 члена;


Председател:
Дарина Стефанова Стеева

Членове:

 1. Анастасия Димитрова Чолакова
 2. Бочо Петров Бочев
 3. Виолета Павлова Иванова
 4. Иван Цвятков Хаджийски
 5. Емил Методиев Пехливанов
 6. Стоянка Кръстева Кръстева
 7. Тани Петров Пимпилов
 8. Мирослав Василев Типовски


6. Здравеопазване, социални дейности и екология – 7 члена;


Председател:
Стоянка Димитрова Трифонова

Членове:

 1. Диана Любомирова Стайкова
 2. Димитър Атанасов Шивиков
 3. Емил Методиев Пехливанов
 4. Стефка Пейкова Савова
 5. Тани Петров Пимпилов
 6. Татяна Божкова Пелева


7. Туризъм, спорт и младежки дейности – 9 члена;


Председател:
Веселин Тодоров Божков

Членове:

 1. Виолета Павлова Иванова
 2. Иван Добрев Шишков
 3. Иван Николов Иванов
 4. Иван Цвятков Хаджийски
 5. Илияна Минчева Лалова
 6. Пенчо Минков Чакръков
 7. Светлозар Аргиров Янков
 8. Стоянка Димитрова Трифонова

8. Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – 5 члена;


Председател:
Иван Николов Иванов

Членове:

 1. Веселин Тодоров Божков
 2. Доньо Тодоров Тодоров
 3. Илиян Димитров Янев
 4. Тодор Ботев Стоянов