Потърсете в сайта

Новини


30.11.2022
    Поради възникналата кризисна ситуация, породена от отказа на превозвача „Хеброс бус“ АД да изпълнява задълженията си по договора за превоз на пътници, Община Карлово организира превоза по направленията „Карлово – Клисура“, „Карлово – Войнягово“ и „Карлово – Климент“ от 1-ви декември 2022 година, както следва: По направление Карлово – Клисура /разписание / от понеделник до петък от Карлово от Клисура 17:30 06:40   18:40 Събота и празнични дни 13:30 07:00   14:45   По направление Карлово – Войнягово...


28.11.2022
Допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане за мандат 2023-2027 г. Кандидатите за заемане на длъжността – съдебен заседател към Районен съд Карлово следва да отговарят на следните изисквания: - да е на възраст от 21 до 68 години;                     - да има настоящ адрес в Община Карлово,; - да има завършено най-малко средно образование; - да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; - да...

25.11.2022
   Управителният съвет на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ заседава на 25 ноември в Карлово.  Основните обсъждания засягат законодателните инициативи на Сдружението за оптимизиране отговорностите на общините, свързани със защитата на населението при бедствия, контролните правомощия на местните администрации по спазване на местните разпоредби и опазване на общинската собственост и възможностите за предоставяне правомощия на общините за контрол на движението по пътищата...

24.11.2022
   Община Карлово да организира превоз на пътници по направления „Карлово – Клисура“, „Карлово – Войнягово“ и „Карлово – Климент“, реши Общинският съвет на редовна сесия. Транспортът, организиран от общината, е временен и е за периода 1 декември 2022 г. – 31 декември 2022 г.    Предложението е на кмета д-р Емил Кабаиванов с цел предотвратяване на евентуален транспортен колапс в общината. На 2 ноември 2022...

24.11.2022
   Собствениците на пострадалите от наводнението имоти /от първа до четвърта група съгласно решението на Общински съвет Карлово/ могат да подават пълния набор документи за изплащане на определените суми от дарителската сметка на Община Карлово. Документите ще се приемат от секретарите в кметствата на селата Каравелово, Богдан, Слатина, Христо Даново и Войнягово или на гише № 1 в Информационния център на Община Карлово, всяка седмица...