Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
8:15-12:15/ 13:00-17:00