Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Декларация по чл.11, ал.5 от НРПЖ/отм./по образец

Срок за издаване:
  30 дни
Такса: 10 лв.

8:15-12:15/ 13:00-17:00