Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Настаняване и пренастаняване на граждани в общински жилища
Срок за издаване:  14 дневен срок след датата на връчване на заповедта за настаняване или пренастаняване

Такса: без такса
8:15-12:15/ 13:00-17:00