Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Продажби, замени или учредяване вещни права върху общинската собственост.
Необходими документи:
1. Заявление по образец

Срок за издаване:
  3 месеца
Такса: 20 лв
8:15-12:15/ 13:00-17:00