Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Необходими документи :

Заявление по образец

Срок за издаване:  14 дни
Такса: 20 лв.
8:15-12:15/ 13:00-17:00