Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Процедури
„Доставка и монтаж на необходимите съоръжения и оборудване (мобилно) за компостираща инсталация, обслужваща нуждите на община Карлово, по обособени позиции“.
05.07.2019
8:15-12:15/ 13:00-17:00