Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Новини
Община Карлово извърши дезинсекция против комари
30.07.2020

     
   Община Карлово извърши дезинсекция против комари на уличната мрежа и зелените площи в град Карлово. Третирането се извърши с препарат „БИОТЕК ЕК“, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати. До всеки обработен обект е поставена указателна табела с информация за датата на третиране и карантинният период.

8:15-12:15/ 13:00-17:00