Потърсете в сайта

Община Карлово предостави технически средства на Центровете за настаняване от семеен тип

Община Карлово предостави технически средства на Центровете за настаняване от семеен тип

     Община Карлово реализира дейности по целева програма на Фонд „Социална закрила“ за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги от резидентен тип. Основна цел на програмата е да бъде осигурен непрекъснат образователен процес на децата и младежите; да се подпомогне тяхната самостоятелност; да имат условия за дистанционно обучение, провеждане на учебен процес в онлайн среда, по-лесна социализация, ефикасен и гъвкав начин за удовлетворяване на образователните им потребности. В тази връзка на 25.09.2020г. между Фонд „Социална закрила“ и Община Карлово бе сключен договор за закупуване и предоставяне на технически средства на децата, които учат и са потребители на социални услуги. С финансовата подкрепа на фонда бяха осигурени лаптопи, таблети, принтери и рутери.
    Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, секретарят Стефан Стефанов и главният експерт „Социални дейности“ Екатерина Маринова посетиха на 19 ноември Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца без увреждания. Д-р Кабаиванов връчи на ръководителя Яна Камова техническите средства с пожелание да бъдат пълноценно ползвани от децата и младежите.
      От името на кмета, Екатерина Маринова предостави лаптопи, таблети, принтер и рутер на Теодора Павлова – ръководител на Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Карлово.

Времето в Карлово