Потърсете в сайта

Културни паметници

Дата на публикуване: 19.06.2018 18:00

Карлово е богат с недвижимите паметници на културата. По-голямата част от тях се намират в старата част на града и обособяват архитектурния комплекс "Старинно Карлово". Някои от тях, като Зоева къща, Попбрайкова къща, Белия двор, Къща на Райно Попович, Църквата Св. Богородица и Църквата Св. Николай, са с национално значение.

 1. "Първа текстилна фабрика на името на Евлоги Георгиев" обявена като групов паметник на културата-архитектурно-строителен и производствено-технически комплекс с категория "местно значение". Съставни елементи:
- производствена сграда;
- жилищна сграда;
- "вила";
- прилежаща паркова среда в регулационните граници на груповия паметник на културата.
Фабриката е построена със средства на Евлоги Георгиев през 1891 г. като вълнено-текстилна фабрика, която дарява на карловската Градска община за издръжка на местните училища. /сега е частна собственост/.
  2. Сградата на бившето Петокласно мъжко училище днес Исторически музей - Карлово - паметник на културата от местно значение общинска собственост, стопанисва се добре. Построена през 1871 г. с дарения и доброволния труд на карловци, еснафски сдружения, училищното настоятелство.
  3. Даскал Ботевата къща - общинска собственост /публична/. Построена ок. 1800 г. Днес е експозиция към Исторически музей - Карлово, стопанисва се добре.
  4. Къща на Райно Попович - общинска собственост /публична/ . Построена ок. 1840-1845 г. Къщата е към ИСторически музей /недовършена реставрация/.
  5. Патевата къща, построена 1848 г. - общинска собственост /недовършена реставрация/.
  6. Мазаковата къща, построена към 1846-1850 г. - общинска собственост /публична/. Експозиция към Исторически музей, стопанисва се добре.
  7. Бухаловият хан, общинска собственост строен около средата на XIX в. Стопанисва се от читалище "В. Левски" - Карлово /недовършена реставрация/. Дарение на Ученолюбивото дружество от Пека К. Попова през 1938 г.
  8. Площаковата къща - общинска собственост /частна/, стопанисва се добре.
  9. Златаревата къща /Синия двор/ - 1/2 общинска собственост /в лошо състояние/. Построена е към края на XVIII в.
  10. Сградата на девическа стопанска гимназия "Тодор и Анна Пулиеви", общинска собственост, дарение от Женско дружество "Възпитание". Построена през 1916 г. /сега в нея се помещава есперантски колеж/.
  11. Сградата на Женско дружество "Възпитание" - общинска собственост /сега Обреден дом/, стопанисва се добре. Построена през 1892 г.
  12. Сградата на Общината /стария съвет/, построена през 1934 г. деклариран като паметник на културата - общинска собственост /публична/.
  13. Патевата мааза - паметник на културата с категория "национално значение" - общинска собственост.
  14. Белия двор - паметник на културата с категория "национално значение" - държавна собственост. Къщата с двора са дарение от Анка Кузманова през 1958 г. на МК с условие на първия етаж на къщата да се устрои градски културно-исторически архив.

Регистър на паметниците на културата на територията на Община Карлово