Потърсете в сайта
Старинно Карлово
Енергиина ефективност
Настаняване под наем в общински нежилищен имот
Срок за издаване:  14 дневен срок след датата на връчване на заповедта

Такса: 10 лв.
8:15-12:15/ 13:00-17:00