Добре дошли12.08.2022
   180 френски доброволци бяха посрещнати от заместник-кмета на Карлово – Антон Минев, на 12 август.   В Международния ден на младежта, на стадион „Васил Левски“ в града французите пристигнаха с 60 автомобила „Пежо 205“ и 6 тона дарение - канцеларски, ученически и спортни материали и пособия за децата на общината. Организатор и домакин на събитието бе карловският Младежки информационен център с ръководител Цветина Захарлиева.   След...

11.08.2022
   14 граждани разговаряха с кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов по време на приемния ден, състоял се на 10 август.   В зависимост от естеството на проблемите, поставени от хората, седем от тях се срещнаха лично с д-р Кабаиванов, а с останалите бяха проведени телефонни разговори.    Всички, отправили своите въпроси към кмета, получиха съдействие и отговори.


03.08.2022
    От първи юли 2022 година в Карлово заработи компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци. Целта е отпадъците да бъдат оползотворени и на практика да се намали количеството, постъпващо в Регионалното депо. Да се намалят отчисленията, заплащани на тон отпадък и по този начин да не се повишава такса „Смет“.     На територията на град Карлово вече са разположени 170 кафяви...

02.08.2022
    ОБЩИНА КАРЛОВО  В изпълнение на чл.8, ал.2 от НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,    УВЕДОМЯВАжителите на община Карлово, че в периода от 04.08.2022 година до 05.08.2022 година включително ще бъде извършена дезинсекция (против комари) на зелените площи на територията на гр. Карлово с...