Потърсете в сайта

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 11.03.2020 16:46

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобито имущество
на Община Карлово

               № по ред

Вид на декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Вх. №
Дата

Име и фамилия
на служител    

Длъжност

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество

Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество

1

Встъпителна 2018 

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

26/06.06.2018

55/08.05.2019

105/12.05.2020

259/12.05.2021

413/04.05.2022

Стамен Гешев

Кмет на кметство Баня

Декларация

 

2

Встъпителна 2019

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

640/22.11.2019

182/13.10.2020

250/23.04.2021

412/29.04.2022

Румен Стоянов

Кмет на кметство Калофер

Декларация

 

3

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

22/05.06.2018

61/10.05.2019

118/03.06.2020

255/12.05.2021

432/16.05.2022

Генка Тодорова

Кмет на кметство Клисура

Декларация

 

4

Встъпителна 2019

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

698/06.12.2019

107/15.05.2020

258/12.05.2021

420/13.05.2022

Али Кючук

Кмет на кметство Розино

Декларация

 

5

Встъпителна 2019

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

701/06.12.2019

103/12.05.2020

249/22.04.2021

409/26.04.2022

Николай Ковачев

Кмет на кметство Дъбене

Декларация

 

6

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

28/06.06.2018

64/13.05.2019

122/10.06.2020

271/17.05.2021

427/13.05.2022

Доньо Стоянов

Кмет на кметство Васил Левски

Декларация

 

7

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

18/05.06.2018

57/09.05.2019

100/08.05.2020

251/23.04.2021

400/04.04.2022

Койчо Мутавчийски

Кмет на кметство Ведраре

Декларация

 

8

Встъпителна 2019

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

700/06.12.2019

110/18.05.2020

256/12.05.2021

425/13.05.2022

Севдалин Янков

Кмет на кметство Христо Даново

Декларация

 

9

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

36/07.06.2018

67/14.05.2019

109/18.05.2020

262/13.05.2021

421/13.05.2022

Славка Червенкова

Кмет на кметство Каравелово

Декларация

 

10

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

8/04.06.2018

52/02.05.2019

117/28.05.2020

248/22.04.2021

390/18.03.2022

Мано Манов

Кмет на кметство Климент

Декларация

 

11

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

42/07.06.2018

69/15.05.2019

123/10.06.2020

270/13.05.2021

431/16.05.2022

Христо Иванов

Кмет на кметство Богдан

Декларация

 

12

Встъпителна 2019

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

704/06.12.2019

101/11.05.2020

267/13.05.2021

423/13.05.2022

Петър Делков

Кмет на кметство Слатина

Декларация

 

13

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

12/04.06.2018

60/10.05.2019

106/12.05.2020

272/17.05.2021

426/13.05.2022

Тодор Танковски

Кмет на кметство Войнягово

Декларация

 

14

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

48/30.10.2018

53/02.05.2019

99/08.05.2020

247/22.04.2021

422/13.05.2022

Мирослав Колев

Кмет на кметство Столетово

Декларация

 

15

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

24/05.06.2018

50/17.04.2019

121/10.06.2020

266/13.05.2021

433/16.05.2022

Боньо Бонев

Кмет на кметство Кърнаре

Декларация

 

16

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

2/29.05.2018

58/09.05.2019

102/12.05.2020

257/12.05.2021

405/18.04.2022

Ненко Ненков

Кмет на кметство Соколица

Декларация

 

17

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

16/05.06.2018

49/16.04.2019

98/08.05.2020

268/13.05.2021

423/13.05.2022

Павел Павлов

Кмет на кметство Иганово

Декларация

 

18

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

46/08.06.2018

71/15.05.2019

138/19.06.2020

265/13.05.2021

429/13.05.2022

Бодан Богданов

Кмет на кметство Певците

Декларация

 

19

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

30/07.06.2018

70/15.05.2019

119/09.06.2020

261/13.05.2021

430/16.05.2022

Тошо Томанов

Кмет на кметство Г. Домлян

Декларация

 

20

Встъпителна 2019

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

699/06.12.2019

104/12.05.2020

263/13.05.2021

417/11.05.2022

Мария Таслакова

Кмет на кметство Бегунци

Декларация

 

21

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

137/08.06.2018

279/13.05.2019

120/09.06.2020

269/13.05.2021

428/13.05.2022

Пенка Колева

Управител на Общински стол ЕООД

Декларация

 

22

Встъпителна 2018

Ежегодна 2018

Ежегодна 2019

Ежегодна 2020

Ежегодна 2021

122/07.06.2018

282/13.05.2019

124/10.06.2020

273/17.05.2021

418/11.05.2022

Атанас Юнаков

Управител на Медицински център I – Kарлово ЕООД

Декларация

 

 


Наименование Брой тегления
Sevdalin Qnkov.pdf 94 Изтегли документ с име "Sevdalin Qnkov.pdf"
Slavka Chervenkova.pdf 146 Изтегли документ с име "Slavka Chervenkova.pdf"
Stamen Geshev.pdf 137 Изтегли документ с име "Stamen Geshev.pdf"
Todor Tankovski.pdf 86 Изтегли документ с име "Todor Tankovski.pdf"
Tosho Tomanov.pdf 137 Изтегли документ с име "Tosho Tomanov.pdf"
Penka Koleva.pdf 96 Изтегли документ с име "Penka Koleva.pdf"
Petyr Delkov.pdf 112 Изтегли документ с име "Petyr Delkov.pdf"
Rumen Stoqnov.pdf 121 Изтегли документ с име "Rumen Stoqnov.pdf"
Pavel Pavlov.pdf 164 Изтегли документ с име "Pavel Pavlov.pdf"
Nenko Nenkov.pdf 126 Изтегли документ с име "Nenko Nenkov.pdf"
Bonio Bonev.pdf 76 Изтегли документ с име "Bonio Bonev.pdf"
Genka Todorova.pdf 137 Изтегли документ с име "Genka Todorova.pdf"
Ali Kuchuk.pdf 132 Изтегли документ с име "Ali Kuchuk.pdf"
Donio Stoqnov.pdf 96 Изтегли документ с име "Donio Stoqnov.pdf"
Hristo Ivanov.pdf 98 Изтегли документ с име "Hristo Ivanov.pdf"
Bogdan Bogdanov.pdf 108 Изтегли документ с име "Bogdan Bogdanov.pdf"
Miroslav Kolev.pdf 94 Изтегли документ с име "Miroslav Kolev.pdf"
Nikolai Kovachev.pdf 100 Изтегли документ с име "Nikolai Kovachev.pdf"
Koicho Mutavchiiski.pdf 95 Изтегли документ с име "Koicho Mutavchiiski.pdf"
Atanas Unakov.pdf 103 Изтегли документ с име "Atanas Unakov.pdf"
Mano Manov.pdf 140 Изтегли документ с име "Mano Manov.pdf"
Mariq Taslakova.pdf 154 Изтегли документ с име "Mariq Taslakova.pdf"