Потърсете в сайта

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 11.03.2020 16:46

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобито имущество
на Община Карлово

Вх. №              

Вид на декларацията по чл. 35
от ЗПКОНПИ

Име и фамилия
на служител    

Дата

Длъжност

Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество

Декларация по чл.35, ал.1, т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно  придобитото имущество

640

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Румен Стоянов

22.11.2019г.  

Кмет на кметство Калофер

Декларация

 

698

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Али Кючук

06.12.2019 г.

Кмет на кметство Розино

Декларация

 

699

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Мария Таслакова

06.12.2019г.

Кмет на кметство Бегунци

Декларация

 

700

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Севдалин Янков

06.12.2019 г.

Кмет на кметство Хр. Даново

Декларация

 

701

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Николай Ковачев

06.12.2019 г.

Кмет на кметство Дъбене

Декларация

 

53

чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна

Мирослав Колев

02.05.2019 г.

Кмет на кметство Столетово

Декларация

 

57

чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна

Койчо Мутавчийски

09.05.2019 г.

Кмет на кметство Ведраре

Декларация

 

64

чл. 35 ал. 1 т. 2 – ежегодна

Доньо Стоянов

13.05.2019 г.

Кмет на кметство В. Левски

Декларация

 

2

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Ненко Ненков

29.05.2018 г.

Кмет на кметство Соколица

Декларация

 

8

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Мано Манов

04.06.2018 г.

Кмет на кметство Климент

Декларация

 

12

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Тодор Танковски

04.06.2018 г.

Кмет на кметство Войнягово

Декларация

 

16

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Павел Павлов

05.06.2018 г.

Кмет на кметство Иганово

Декларация

 

18

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Койчо Мутавчийски

05.06.2018 г.

Кмет на кметство Ведраре

Декларация

 

22

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Генка Тодорова

05.06.2018 г.

Кмет на кметство Клисура

Декларация

 

24

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Боньо Бонев

05.06.2018 г.

Кмет на кметство Кърнаре

Декларация

 

26

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Стамен Гешев

06.06.2018 г.

Кмет на кметство Баня

Декларация

 

28

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Доньо Стоянов

06.06.2018 г.

Кмет на кметство В. Левски

Декларация

 

30

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Тошо Томанов

07.06.2018 г.

Кмет на кметство Г. Домлян

Декларация

 

36

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Славка Червенкова

07.06.2018 г.

Кмет на кметство Каравелово

Декларация

 

42

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Христо Иванов

07.06.2018 г.

Кмет на кметство Богдан

Декларация

 

46

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Бодан Богданов

08.06.2018 г.

Кмет на кметство Певците

Декларация

 

48

чл. 35 ал. 1 т. 2 – встъпителна

Мирослав Колев

30.10.2018 г.

Кмет на кметство Столетово

Декларация