Потърсете в сайта

Регистър по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ - кметове и общински съветници

Дата на публикуване: 11.03.2020 16:42

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Вх. №

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Дата
                                     

декларация по
чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие
на корупцията
и за отнемане
на незаконно придобитото имущество

декларация
по чл. 35, ал. 1,
т. 3 от
Закона за противодействие
на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество

642

Богдан Пенчев Богданов 

Кмет на кметство Певците 

25.11.2019 г.

Декларация

 

644

Емил Станев Кабаиванов

Кмет на Община Карлово

25.11.2019 г.

Декларация

 

645

Румен Василев Стоянов

Кмет на кметство Калофер

25.11.2019 г.

Декларация

 

646

Христо Иванов Иванов

Кмет на кметство Богдан

25.11.2019 г.

Декларация

 

647

Павел Иванов Павлов

Кмет на кметство Иганово

25.11.2019 г.

Декларация

 

648

Николай Петров Ковачев

Кмет на кметство Дъбене

25.11.2019 г.

Декларация

 

650

Али Бекир Кючук

Кмет на кметство Розино

26.11.2019 г.

Декларация

 

651

Гинка Атанасова Тодорова

Кмет на кметство Клисура

26.11.2019 г.

Декларация

 

652

Мано Иванов Манов

Кмет на кметство Климент

26.11.2019 г.

Декларация

 

653

Петър Георгиев Делков

Кмет на кметство Слатина

26.11.2019 г.

Декларация

 

654

Боньо Тодоров Бонев

Кмет на кметство Кърнаре

27.11.2019 г.

Декларация

 

655

Тодор Иванов Танковски

Кмет на кметство Войнягово

27.11.2019 г.

Декларация

 

656

Тошо Томанов Томанов

Кмет на кметство Г. Домлян

27.11.2019 г.

Декларация

 

657

Доньо Стоянов Стоянов

Кмет на кметство В. Левски

27.11.2019 г.

Декларация

 

658

Славка Маринова Червенкова

Кмет на кметство Каравелово

27.11.2019 г.

Декларация

 

659

Мария Ненкова Таслакова

Кмет на кметство Бегунци

27.11.2019 г.

Декларация

 

660

Стамен Симеонов Гешев

Кмет на кметство Баня

27.11.2019 г.

Декларация

 

661

Севдалин Иванов Янков

Кмет на кметство Хр. Даново

27.11.2019 г.

Декларация

 

662

Ненко Тодоров Ненков

Кмет на кметство Соколица

27.11.2019 г.

Декларация

 

663

Мирослав Николов Колев

Кмет на кметство Столетово

27.11.2019 г.

Декларация

 

664

Койчо Стоянов Мутавчийски

Кмет на кметство Ведраре

27.11.2019 г.

Декларация

 

665

Иван Маринов Моллов

Общински съветник

02.12.2019 г.

Декларация

 

666

Бонка Атанасова Карчева

Общински съветник

02.12.2019 г

Декларация

 

667

Иван Николов Иванов

Общински съветник

02.12.2019 г

Декларация

 

668

Пламен Василев Славов

Общински съветник

02.12.2019 г

Декларация

 

669

Джемил Ахмед Караали

Общински съветник

02.12.2019 г

Декларация

 

670

Тани Петров Пимпилов

Общински съветник

02.12.2019 г

Декларация

 

671

Димитър Атанасов Шивиков

Общински съветник

02.12.2019 г

Декларация

 

672

Пенчо Минков Чакръков

Общински съветник

02.12.2019 г

Декларация

 

673

Стоянка Димитрова Трифонова

Общински съветник

02.12.2019 г

Декларация

 

674

Анастасия Димитрова Чолакова

Общински съветник

03.12.2019 г

Декларация

 

675

Диана Любомирова Стайкова

Общински съветник

03.12.2019 г

Декларация

 

676

Сребра Костова Атанасова

Общински съветник

03.12.2019 г

Декларация

 

677

Иван Цвятков Хаджийски

Общински съветник

03.12.2019 г

Декларация

 

678

Тодор Ботев Стоянов

Общински съветник

03.12.2019 г

Декларация

 

679

Илиян Димитров Янев

Общински съветник

03.12.2019 г

Декларация

 

680

Андон Боянов Андонов

Общински съветник

03.12.2019 г

Декларация

 

681

Илиана Минчева Лалова

Общински съветник

04.12.2019 г

Декларация

 

682

Манол Василев Манолов

Общински съветник

04.12.2019 г

Декларация

 

683

Татяна Божкова Пелева

Общински съветник

04.12.2019 г

Декларация

 

684

Иван Добрев Шишков

Общински съветник

04.12.2019 г

Декларация

 

685

Виолета Павлова Иванова

Общински съветник

04.12.2019 г

Декларация

 

686 Заличена

687

Доньо Тодоров Тодоров

Общински съветник

05.12.2019 г

Декларация

 

688

Атанас Георгиев Дафов

Общински съветник

05.12.2019 г

Декларация

 

689

Стефка Пейкова Савова

Общински съветник

05.12.2019 г

Декларация

 

690

Светлозар Аргиров Янков

Общински съветник

05.12.2019 г

Декларация

 

691

Дарина Стефанова Стеева

Общински съветник

05.12.2019 г

Декларация

 

692

Тошко Симеонов Стоев

Общински съветник

05.12.2019 г

Декларация

 

693

Веселин Тодоров Божков

Общински съветник

05.12.2019 г

Декларация

 

694

Стоянка Кръстева Кръстева

Общински съветник

06.12.2019 г

Декларация

 

695

Бочо Петров Бочев

Общински съветник

06.12.2019 г

Декларация

 

696

Мирослав Василев Типовски

Общински съветник

06.12.2019 г

Декларация

 

697

Цветелина Радева Раленекова

Общински съветник

06.12.2019 г

Декларация

 

702

Христо Александров Пелев

Управител

06.12.2019 г.

Декларация

 

54

Емил Методиев Пехливанов

Общински съветник

17.02.2020 г.

Декларация

 

283

Семко Ненов Семков

Общински съветник

 28.05.2021 г.

Декларация

 


Наименование Брой тегления
Семко Ненов Семков 516 Изтегли документ с име "Семко Ненов Семков"